Büyüklere-Küçüklere HikayelerHikaye genellikle yetişkinler tarafından okunması gereken bir tür gibi geliyor.

Her hikayenin anlatacak bir mesajı vardır. Bu mesaj, bulunduğu yere bağlı olarak tarihi, dini, ahlaki, sosyal, ekonomik ve kültürel olabilir.

Hikayeler, gerçeklerin sınırlarını aşan anlatılardır. Genel olarak, içeriklerine olağanüstü unsurları, kahramanları ve olayları dahil ettikleri için gerçekçi olmayan ve hayali anlatılar olarak da adlandırılırlar.

Hikayelerin en önemli özelliklerinden biri davranış kazanmaya yönelik içerikler barındırmasıdır.

Hikayeler, bir dizi gerçek veya hayali olay, macera ve özel bir dil ve anlatı yoluyla nesilden nesile sözlü olarak aktarılır.

Bu kitap hem yetişkinler hem de çocuklar için güzel hikayelerle dolu.

Bu hikayeleri tüm çocuklara ve çocuklarının yanını kaybetmeyenlere ithaf ediyorum.

Büyüklere-Küçüklere Hikayeler YAPILAN YORUMLAR