Çocuklara Keloğlan Masalları: Keloğlan bir masal kahramanıdır.Keloğlan bir masal kahramanıdır. İlk bakışta beceriksiz, tembel biri gibi görünürken, olaylar sırasında kurnaz, cesur ve becerikli olduğu ortaya çıkar ve sonunda mutluluğa ulaşır. Bu masal kahramanının olaylarını ele alan hikayelere “Keloğlan hikayeleri” de denir.
Keloğlan sadece Türk anlatılarında değil, Arap ülkelerinde, İran’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Rus ve Batı Avrupa anlatılarında da karşımıza çıkıyor. İsimleri, kişilikleri ve görünüşleri farklı olsa da bu masal kahramanlarının birbirleriyle benzerlikleri olduğu ortaya çıkıyor. Her ülkenin kendi “Keloğlan” ı vardır. Dünya tarihleriyle ilgili karşılaştırmalı araştırmalar yapan araştırmacılar da Keloğlan tipinin özelliklerini vurguladılar.
Türk masallarında Keloğlan, yaşlı annesiyle birlikte yaşayan öksüz ve fakir bir çocuktur. Nitelikli insanların birçok masalda anlattıkları gibi prenslere benzemez. Kurnazlığı, iyiliği veya cesaretiyle yoksulluğunu ve ıssızlığını unutturur. Başlangıçta annesinin gücüyle tembel ve istemsizce oturan, aptallığı ve unutkanlığından dolayı yüzüyle oynayan bir kişidir.
Beklenmedik bir anda, zor durumda olan bir kişiye veya hayvana yardım etme konusundaki olağanüstü güçlerinin desteğiyle mutluluğu geri döner. Keloğlan’ın kaderi, zalim, acımasız ve adaletsizlik alışkanlığı olanlara karşı kurnaz ve hikmetli davranışlarıyla da değişebilir. Her iki durumda da Keloğlan nihayetinde zengin, güçlü bir insan olur ve annesiyle mutlu bir hayat yaşar. Bu bağlamda Keloğlan ve Keloğlan’ın hikayeleri, insanların yoksulluktan kurtulma, zengin ve güçlü olma, zalimlerden intikam alma özlemini dile getiriyor.
Türk masallarının kahramanı Keloğlan iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İlki genellikle tarih boyunca değişmeden kalır. Zengin ve güçlü bir insan olduktan sonra bile orijinal kimliğini koruyor. Bazı masallarda iyi kalpli bir kişinin yardımıyla Keloğlan kellikten kurtulur ve saçları uzar. Bazı kahramanlar işkembe ya da başlarında ütülenmiş tüyler olan deri şapka giyerek Keloğlan kostümü giyerler. Bu yapay kellik ve sahte keloğlanlık tüm peri masalı boyunca devam eder ve olumsuz durum ortadan kalktığında ve kahraman kurtarılınca biter. Bu ikinci Keloğlan türü aynı zamanda “Sahte Keloğlan” olarak da adlandırılır. Bunlar, çeşitli nedenlerle saklanması gereken insanlardır.
Başına gelenler, Keloğlan toplumundaki herkes tarafından tavırları ve sevimliliği ile bilinir ve sevilir. Keloğlan ayrıca halk masallarında, Karagöz ve Ortaoyunu’da bulunur. Peri masallarındaki kadar olmasa da burada da ortaya çıkıyor ve olaylara müdahale ederek etkisini gösteriyor. Türk halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Keloğlan hikâyeleri birçok araştırmacı tarafından derlenmiş ve yayınlanmıştır. Bunlardan 18’i Tahir Alangu’nun Keloğlan Masalları (1967) kitabında yer almaktadır.

Çocuklara Keloğlan Masalları: Keloğlan bir masal kahramanıdır. YAPILAN YORUMLAR