Introducing Hegel: A Graphic GuideGİRİŞ Son derece etkili Alman düşünür için kılavuz. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tüm zamanların en büyük düşünürlerinden biridir. Başka hiçbir filozof 20. yüzyılın fikirlerini ve siyasi olaylarını bu kadar derinden şekillendirmemiştir. Hegel’in felsefe, siyaset, tarih ve sanat üzerine etkili yazıları daha geniş bir sistematik bütünün parçasıdır. Aynı zamanda felsefi literatürün en zorları arasındadırlar. Hegel’in girişi bizi hikayeyi anlamlandırmayı amaçlayan muhteşem bir düşünce sisteminden geçirir. Kitap aynı zamanda “metan anlatıları” (Lyotard) ve “tarihin sonu” (Fukuyama) hakkındaki çağdaş postmodern tartışmalara yeni bakış açıları sunuyor. Felsefe tarihindeki bu önemli şahsiyet için ideal bir giriş niteliğindedir ve Marx, Lacan, Satre ve Adorno gibi önemli modern düşünürleri anlamaya çalışan herkes için vazgeçilmezdir.

Introducing Hegel: A Graphic Guide YAPILAN YORUMLAR