Introducing Marxism: A Graphic GuideMarx’ın kendisi bir Marksist miydi? Marksist diktatörlük onun vizyoner sosyalizm vaadine ihanet mi etti? Marksizm Kaçınılmaz Olarak Totaliter mi? Marx gerçekten ne dedi? “Marksizme Giriş”, Karl Marx’ın orijinal felsefesinin, köklerinin 19. yüzyıl Avrupa ideolojisine, 20. yüzyılın büyük devrimlerine ilham veren kapitalizme yönelik radikal ekonomik ve sosyal eleştirisinin temel bir açıklamasını sağlar. Acımasız bir dogmatik komünizm yaratan Marksizm, Lenin, Troçki ve Stalin’in Rus müritlerini değerlendiriyor. Kitap, Gramsci’nin, Frankfurt Eleştirel Teori Okulu’nun ve Althusser’in 1960’larda yapısalcı Marksizminin alternatif Marksist yaklaşımlarını inceliyor. Marksizmin postmodern yorumlarını derler ve Derrida’nın Fukuyama’nın “tarihin sonu” doktrini ile yüzleşmesinde “post-Marksizm” hayaletini yükseltir.

Introducing Marxism: A Graphic Guide YAPILAN YORUMLAR