Introducing Sociology: A Graphic GuideSosyoloji, insanların yaşadıkları toplumu şekillendirme ve toplumun onları şekillendirme biçimiyle ilgilenir. Bu basitçe modern toplumun ne olduğu ve nasıl işlediğinin incelenmesidir. Serinin benzersiz tarzında, Sosyolojiye Giriş, sosyolojinin kökenlerinin sanayileşme, devrim ve Aydınlanma’dan küreselleşmeye, neoliberalizme ve milliyetçilik korkusuna kadar izini sürüyor ve sizi kilit düşünür, hareket ve kavramlarla tanıştırıyor. “Sosyolojik hayal gücünüz” ile etkileşime girerek ve şehir çalışmaları, güç ve bilgi teorileri, ulusal, ırksal ve cinsel kimlik kavramları ve çok daha fazlasını keşfederek çevrenizdeki dünya hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Introducing Sociology: A Graphic Guide YAPILAN YORUMLAR