Laz Halk MasallarıLazlar, Doğu Karadeniz bölgesinin (tarihsel olarak Lazona olarak adlandırılır) yerli halkıdır. Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Artvin, Arhavi, Hopa ve Batum ilçelerinde Lazca konuşulmaktadır. Lazlarla yakın akraba olan Megreller, Gürcistan’ın batı kesimlerinde yaşarlar, dilleri Lazların diliyle hemen hemen aynıdır.

Lazlar Anadolu’nun son İslamlaşmış halkı iken Megreller Hristiyan bir halktır. 600 yılına kadar uzanan Colheti ve Lazika krallıklarına sahiptir. Geri dön. Bir dönem Persler ve Bizanslılar arasında yaşayan Lazların yaşadığı coğrafya daha sonra Osmanlı ve Rus çatışmalarına sahne olmuştur. Osmanlı döneminde Lazistan’ın Laz vilayeti bir nevi özerkliğe sahipti. Lazistan milletvekilleri de Birinci Kurucu Meclis’te yerlerini aldılar.

Ayrıca farklı dönemlerde göçler nedeniyle Marmara bölgesi çevresindeki ilçelerde ve büyük şehirlerde de Lazlar yaşamaktadır. İstanbul aynı zamanda Lazların en büyük şehridir.Lazlar birbirine yakın olmasına rağmen, Karadeniz’in geri kalanından sosyo-kültürel olarak ayrıdırlar.

En önemlisi, Lazların Lazca dedikleri bir dilleri var.

Birçok Anadolu insanı gibi Lazlar da Türkiye’de resmi ideoloji tarafından görmezden gelinmekle kalmamış, aynı zamanda anonimleştirilmiştir. Laz kelimesi, Lazları tanımlamak için değil, Karadeniz bölgesini tanımlamak için kullanılmıştır. Bu şekilde bir halkın dili ve kültürü birleşti.

Lazca deyince “celeyirum, cideyirum” anlaşılmış, “ihtiyaç” deyince “Karadenizlisiniz demektir.” Ancak Lazlar, binlerce yıllık dilleri ve kültürleri ile Doğu Karadeniz’in (Lazona) kadim bir halkıdır.

Bu kitabın bize hatırlatacaklarının dışında, çocuklarımıza atalarının hayal dünyalarını öğrenebilecekleri ve okuyabilecekleri ana dillerinde unutulmaz dünyalar sunan Laz masallarının gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz.. .

Bu kitaptaki hikâyeler Viwe’de (Fındıklı kazası) derlenen Laz hikâyelerinden oluşmaktadır.

Laz Halk Masalları YAPILAN YORUMLAR