OSMANLI DEVLETİ ENDERUN MEKTEBİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ: enderun mektebi

  • Ana Sayfa
  • OSMANLI DEVLETİ ENDERUN MEKTEBİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ: enderun mektebi İndir


Enderun Mektebi döneminde zamanla yüklenenler uzaklaşır, tüm anlayışlar, çizgiler, sınırlar ve renkler değişir. İnsanların, toplumun, kurumların hatta devletlerin bu değişime karşı çıkması mümkün değildir. Değişime ayak uyduranlar hayatta kalırken; Yüz çevirenler, görmezden gelmeye çalışanlar, direndiklerine inananlar değişmeye devam ediyor. Eğitim sistemleri ve kurumları en çok ana unsurun insanlar olduğu gerçeğinden etkileniyor. Değişime direnmenin aptallığını sahneden çekilerek, değişimi yakalamaya çalışırken ne yaptıklarını bilmeden ve değişim girdabında sallanarak ödüyorlar. Değişimin öncüsü oldukları sürece ayakta kalabilen eğitim kurumları … Enderun’un öncü olduğu günlerde; Sistem, öğrencileri, eğitimcileri ve yaratılışı, içinde yaşadığı zamanı şekillendiren en önemli kurumlardan biridir. Bıraktığı boşluğu doldurma çabalarınız yüzyıllara yayıldı. İşlem sırasında ana metne bağlı kalınmıştır. Ekler, tablolar, şekiller ve dizin listeleri vb. Kaldırıldı. Aralık 2010’da yayınlanan çalışma, üstün yetenekli ve yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimi ile ilgilenen okullar, kurumlar ve özellikle bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) tarafından büyük ilgi gördü. Bilim ve Sanat Merkezi Bursa-Mustafa Kemal Paşa Cevdet Nerse’nin organizasyonu ile Ticaret Odası Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul-Ataşehir’de İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nde konferans düzenlendi. Özel yayınevleri ve kitapçılarda okuyucularla çalışma konusunda buluşmaya devam ediyoruz. Araştırmamız; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uluslararası bir kongre olan Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sunum daveti alındı. Eğitim kurumlarımızın misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini belirlemede ve planlamada etkili olan müfettişlerimizin, eğitim yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve ilgili uzmanlarımızın kurumları

OSMANLI DEVLETİ ENDERUN MEKTEBİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ: enderun mektebi YAPILAN YORUMLAR