HealthPassTC Sağlık Bakanlığı HealthPass Mobil Uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti coğrafi bölgesinde yaşayan vatandaşlar için geliştirilen HealthPass mobil uygulaması; Aşı, test ve bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlara göre saklamanızı ve seyahat ederken kolaylıkla kullanmanızı sağlayan bir uygulamadır. Aşı, test ve bağışıklık bilgilerinizi e-Nabız uygulaması üzerinden HealthPass uygulamasına aktarabilir ve sertifikalara dönüştürebilir ve oluşturduğunuz sertifikaları telefonunuzda güvende tutabilirsiniz.

HealthPass uygulaması, pandemilerle mücadelede hızlı ve güvenilir uluslararası seyahat ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Dijital Yeşil Sertifika standardına uygundur. Test, laboratuvarlar, denetçiler ve yolcular arasında güvenli aşı ve immün veri akışını yönetmeyi ve doğrulamayı amaçlar.

Kişisel verilerin işlenmesi
1. Kişisel verilerin işlenme amaçları
HealthPass mobil uygulamasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin veri sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’dır.
Health Pass uygulamasındaki kişisel verileriniz, kimlik, iletişim, sağlık, işlem güvenliği ve kamera verileriniz gibi hiçbir şekilde arka planda kaydedilmez; Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında geçiş sırasında sağlık bilgilerinin yer aldığı sertifikanın sunulması ve kişilere önlem alınması amacıyla Avrupa Birliği tarafından 17 Mart 2021 tarihinde yayınlanan “Dijital Yeşil Sertifika” ve “Sağlık Pasaportu” uygulamasının devreye alınması PCR testleri ve karantina gibi kurallara uymak şartıyla… “Sistemin” oluşturulması, kişilerin seyahat ettikleri havayolları ve ülkenin yetkilileri ile verilerini paylaşabilmelerini sağlar.
Veri Koruma Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasındaki istisnalar saklı kalmak üzere, üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

2. Kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki dayanağı
Sağlık pasaportu başvurusunu dijital sağlık sertifikanızı okutturursanız, kişisel verileriniz tam otomatik olarak (bu uygulama üzerinden) toplanacak olup, kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendidir. ) “Kanunlarda açıkça öngörüldüğü” ve (ç) “Kontrolör yasal yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır” hükmüne göre ve 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre; Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis; Tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulması, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla, yasal gerekliliklere dayalı olarak, sır saklamakla yükümlü kişi veya acenteler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenirler.

3. Veri sahiplerinin hakları ve veri sorumlusu tarafından başvuru
Sağlık pasaportu kullanıcıları, KVK Kanunu’nun 13. maddesi ve uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde veri sorumlusuna başvurarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki haklarını kullanabilirler.

Sağlıklı günler dileriz.


HealthPass YAPILAN YORUMLAR